Historie en heden

Wat in 2003 thuis op zolder bij Eelco van den Bogaerdt begon, is uitgegroeid tot een volwaardig ICT-bedrijf met een breed aanbod van producten en diensten.

Wij richten ons speciaal op het MKB en kunnen met onze expertise een zeer goede inschatting maken van de behoeften aan pragmatische oplossingen binnen uw bedrijf.

Wij hebben bewust gekozen voor een platte structuur, waardoor de communicatielijnen kort gehouden kunnen worden. Een bewuste keuze die door alle belanghebbenden als prettig wordt ervaren.

Als bedrijf willen wij graag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO creëert waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Wij maken deugdelijke afwegingen tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is een proces en de doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing.

Onderstaand een selectie van activiteiten waarmee wij ons steentje op het gebied van MVO bijdragen:

  • Energiebesparende maatregelen: aan einde dag alle apparatuur (als mogelijk) volledig uitschakelen.
  • Deugdelijke apparatuur hergebruiken; wij focussen dus niet automatisch op vervanging van ‘oude’ apparatuur. Nauwkeurig en met creativiteit inventariseren wat er aan hard- en software aanwezig is en hoe deze apparatuur en programma's in te passen zijn in de nieuwe behoeften van een bedrijf maakt het mogelijk het milieu te sparen en u een project te presenteren dat binnen uw budget valt. 
  • Verantwoorde logistiek en vervoer; natuurlijk kunnen wij gaan rijden met benzine slurpende bolides, maar wij kiezen liever voor een kleine, CO2 beperkte en zuinige auto. Daarnaast proberen wij leveringen goed met elkaar te combineren, zodat een traject niet 2x hoeft te worden afgelegd.
  • Open oog bij inkoop; bij inkoopbeslissingen letten wij niet alleen op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Wij letten speciaal ook op sociale en milieu aspecten. Dit maakt een product soms iets duurder, maar het loont op de lange termijn.
  • Keuze schoonmaakbedrijf; wij kiezen bewust voor een schoonmaakbedrijf dat werkt met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.
  • Gebruik van een digitaal archief; gemiddeld print een kantoormedewerker ieder jaar één boom en dat terwijl de gemiddelde levensduur van een printje nog geen dag behelst. Wij werken daarom zoveel mogelijk digitaal (en ontvangt u daarom deze informatie in PDF per e-mail) en helpen zo actief mee met het beperken van ontbossing.
  • Gebalanceerd personeelsbeleid; wij zijn zuinig op onze medewerkers en proberen gezamenlijk de werkdruk laag te houden. Daarnaast bieden wij mensen met een arbeidshandicap die vaak aan de zijlijn staan graag een plek in onze organisatie. Zij zijn vaak een waardevolle aanvulling op het team. Wij werken samen met erkende jobcoachbedrijven.
  • Erkend SBB leerbedrijf; wij zijn bevoegd om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wij begeleiden zowel BOL- als BBL-leerlingen.